Velkommen til Strandegård og Feddet

Spor i landskabet

Der er for nylig anlagt et markant spor i landskabet på samlet 1,5 km tværs over Strandegård fra vest til øst. Det er dog ikke et spor i traditionel forstand, som man kan spadsere af for at nyde naturen, tværtimod. Sporet skyldes anlægget af den danske del af gasledningen Baltic Pipe, der starter på Jyllands vestkyst, og ender midt på en mark her på Strandegård. Ledningen skal sende norsk gas fra Nordsøen til Polen. Det er her på Strandegård, præcis 400 m. fra kysten at det danske projekt slutter, og den polske del af projektet starter.

Arbejdet går for alvor igang i uge 49 med klargøring af et areal, hvorfra der skal anlægges en tunnel på 1 km. Tunnelen løber 600 m. ud under havbunden i Faxe Bugt i retning mod øst. Herfra skal gasrøret føres i land fra Polen. Tunnelarbejdet forventes at tage to år. I anlægsperioden er Skanstien som forbinder Feddet og Strandegård Dyrehave omlagt til at løbe langs kysten. Omlægningen er skiltet i begge ender af stien.

Baltic Pipe projektet, der har til hovedformål, at levere naturgas til industri og private hjem i Polen, anses af mange eksperter, for at være forældet allerede inden det bliver sat i drift i starten af 2023. Det er ej heller populært blandt de mange lodsejere som ufrivilligt lægger jord til projektet, tværs over Jylland, Fyn og Sjælland. Som ejer af Strandegård deltager jeg derfor, sammen med omkring 75 andre lodsejere, der er berørt af projektet, i et søgsmål mod Energinet.

Det daglige samarbejde med Energinet og ikke mindst Gaz-System, som er det statslige Polske gas selskab, fungerer dog helt upåklageligt. Der afholdes ugentlige orienteringsmøder, og der udvises stor forståelse og respekt for mine erhvervsmæssige interesser i alle henseender. Stor tak og anderkendelse for det.

Læs mere om Baltic Pipe på Energinets hjemmeside.

Andre nyheder