Nyheder fra Strandegård

Tilbage til forsiden
Gammel eg, Strandegård Dyrehave DK 4640 Faxe

Fældning af eg i Strandegård Dyrehave

Written by: ivan reedtz-thott | Posted on: | Category:

Af sikkerhedshensyn har Strandegård Skovdistrikt fældet 10 gamle egetræer i Strandegård Dyrehave. Træerne, som stod i området omkring parkeringspladsen ved sletten på Dyrehavevej 1, udgjorde en stor fare for personer og køretøjer. Træerne var tydeligt angrebet af svampe ved roden, og i flere af dem var der tegn på forrådnelse af stammen, ligesom flere af træerne jævnligt har mistet større og mindre grene i stormvejr. Det vurderes at træerne var omkring 180 til 220 år gamle.

Det var derfor udtryk for rettidig omhu, at Strandegårds skovarbejder for nyligt fik til opgave at fælde træerne, fremfor at vente på, at de selv væltede.

Som yderligere sikkerhedsforanstaltning vil parkeringspladsen, som hidtil har ligget inde i skoven, blive omplaceret til den åbne slette, hvor risikoen for at biler og personer kan blive ramt af grene eller væltede træer er betydeligt mindre, skulle uheldet være ude.

Publikum i skoven skal være opmærksom på at en del af Strandegård Dyrehave er fredet med det formål, som fremgår af Overfredningsnævnets beslutning fra 1992 "at den fredede del af Strandegård Dyrehave fremtræder som en offentligt tilgængelig løvtræsdyrehave med et større antal gamle ege- og bøgetræer og med åbne arealer”. Denne bestemmelse betyder, at der står et stort antal meget gamle og i visse tilfælde rådne træer i skoven, som kan vælte - eller tabe store grene, selv i let blæsevejr.

Samtidig giver fredningsbestemmelsen fra 1992, publikum ret til gående færdsel og kortvarigt ophold i hele fredningsområdet bortset fra området omkring den gravhøj som ligger umiddelbart Sydvest for Dyrehaven.

Til orientering ligger fredningsområdet med fri færdsel hovedsageligt på kystsiden af den øst vestgående skovvej. For at undgå personulykker med væltede træer eller knækkede grene i dette område kræver det derfor, at man som publikum holder godt øje med eventuel farlige træer - specielt i blæsevejr. Man kan orientere sig om fredningsområdets udstrækning på kortet der opsat ved Dyrehavevej 1.

Vær altid yderst opmærksom ved fri færdsel i den fredede del af Strandegård Dyrehave, specielt i forbindelse med blæsevejr.


STRANDEGÅRD, ST. ELMUEVEJ 2, FAXE, DK 4640,
Tel:+45 5672 5003
post@strandegaard.dk

Strandegård har CVR: 59371215 og Økologi autorisation nr: 742122 og PEFC certifikatnr: 90530 - 2010 - AE-FIN-FINAS

Strandegård, Store Elmuevej 2, DK 4640 Faxe