Velkommen til Strandegård og Feddet

Bevaring af sommerfugle på Strandegård og Feddet

Butterfly Conservation Denmark og Strandegård Gods har med støttet af Den Danske Naturfond iværksat et langsigtet bevaringsprojekt på Strandegård og Feddet. I projektet arbejdes der for at sikre optimale forhold for sommerfuglene på et 500 hektar stort areal. Bevarelse af sårbare naturtyper og de sjældne og sårbare arter kræver nemlig god plads og store sammenhængende […]

Internationale priser til Feddet Strand Resort

Feddet Strand Resort – En af Europas bedste campingpladser. I midten af januar var CEO Feddet Strand Resort, Kasper Kristensen, Marketingchef Henrik Taaning, og ejer Ivan Reedtz-Thott inviteret til ADAC galla i Stuttgart. Her blev Feddet Strand Resort kåret til at være en af de allerbedste campingpladser i Europa af flere anerkendte organisationer. Feddet Strand Resort […]

Nyt naturplejeprojekt på Strandegård og Feddet

Ejer af Strandegård Ivan Reedtz-Thott  og virksomheden “Det Gamle Land” ved Peer Ravn har i snart 4 år arbejdet sammen om naturplejen på Strandegård og Feddet. I alt afgræsses og plejes over 500 ha enge, strandenge og skov på ejendommen med Galloway kvæg og Exmoor heste. Arbejdet med at genoprette, udvikle og forbedre naturen på […]

Naturprisen 2021 uddelt til Ivan Reedtz-Thott, Strandegård og Feddet.

15. JuniFondens Naturpris 2021 på 200.000 kr gives til godsejer Ivan Reedtz-Thott, Faxe, for en ambitiøs, målrettet og meget omfattende indsats for at genskabe en stor og dynamisk natur på Præstø Fed. På Strandegård og Feddet har ejer Ivan Reedtz-Thott igangsat en af Danmarks største private helårsgræsningsaktiviteter, der tilgodeser en lang række lysåbne naturtyper, der […]

Vandreture og oplevelser på Feddet og i Strandegård Dyrehave.

Området omkring Strandegård Gods ved Faxe indbyder til lange traveture og enestående naturoplevelser. Mod syd ligger den smukke og unikke naturperle, Feddet – en 6 km halvø omgivet af Østersøen mod øst og Præstø Fjord mod vest – og mod nordøst Strandegård Dyrehave med gravhøje, oldgamle egetræer og en betagende udsigt over Faxe bugt. Feddet […]

Sjællands største og eneste øko blåbær plantage

Så er den 29’ende øko blåbær sæson i fuld gang på Feddet. Og det er endnu en god sæson. Vores knap 3500 buske bugner med lækre, sprøde, søde og sunde øko blåbær. Sæsonen for blåbær er lang på Feddet – fra uge 30-38. Det skyldes, at vi har plantet mange forskellige sorter blåbær buske i […]

Minister på kontrolbesøg på Strandegård

Økologikontrollen er vigtig, pointerede miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen, da han var med på Landbrugsstyrelsens årlige uanmeldte økologikontrol på Strandegård. Fem pct. af økologikontrollerne er uanmeldte. De er vigtige, fordi de garanterer, at dét, kontrollørerne ser, er i overensstemmelse med virkeligheden. Derfor er de uanmeldte kontrolbesøg mange penge værd for økologien. Det er anden gang […]

Naturlig hydrologi på Feddets strandenge

De naturlige vandstandsforhold er blevet genskabt på strandengene der ligger på Feddets sydspids. Strandengene er en del af Natura 2000-området »Havet og Kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund«. Området indeholder mere end 5 % af hele Danmarks strandengsareal, og er internationalt vigtigt for mange arter af ande- og vadefugle. Strandengene er gennem tiderne blevet drænet, […]