Velkommen til Strandegård og Feddet

Bevaring af sommerfugle på Strandegård og Feddet

Brunlig Perlemorssommerfugl

Butterfly Conservation Denmark og Strandegård Gods har med støttet af Den Danske Naturfond iværksat et langsigtet bevaringsprojekt på Strandegård og Feddet.

I projektet arbejdes der for at sikre optimale forhold for sommerfuglene på et 500 hektar stort areal. Bevarelse af sårbare naturtyper og de sjældne og sårbare arter kræver nemlig god plads og store sammenhængende naturarealer. 

For sommerfuglene og deres værtsplanter er aktiviteter som slid, tramp og anden mekanisk påvirkning af jordbunden livsvigtig, da det giver lys, luft og varme til jordbunden. Derfor afgræsses arealerne med store drøvtyggere som gennem deres aktiviteter og adfærd, opretholder og øger naturværdien af de åbne græsarealer i området. Samtidig genskabes et robust landskab, der fungerer som en CO2-optager og modstår den globale opvarmning. 

 

Kasper Nyberg, fotograf og entomolog fra Butterfly Conservation Denmark skriver følgende fra sin seneste tur på Feddet fra juni måned 2023: 

“Det var den lange gåtur værd at komme ud på spidsen af Feddet og se de mange sommerfugle af arten Brunlig Perlemorssommerfugl (Boloria selene) svirre rundt over vegetationen. Mere end 70 individer blev det til. Meget glædeligt at arten har gode forekomster på Strandegård og Feddet”

 

På Strandegård og Feddet arbejdes der sammen med en række partnere strategisk og målrettet på at øge biodiversiteten, beskytte naturen og genoprette økosystemer, alt sammen for at sikre bevarelse af arter og deres levesteder. Vi glæder os til at dele flere positive historier fra dette vigtige arbejde i den kommende tid.

 

Andre nyheder