Naturprisen 2021 uddelt til Ivan Reedtz-Thott, Strandegård og Feddet.

15. JuniFondens Naturpris 2021 på 200.000 kr gives til godsejer Ivan Reedtz- Thott, Faxe, for en ambitiøs, målrettet og meget omfattende indsats for at genskabe en stor og dynamisk natur på Præstø Fed. På Strandegård og Feddet har ejer Ivan Reedtz-Thott igangsat en af Danmarks største private helårsgræsningsaktiviteter, der tilgodeser en lang række lysåbne naturtyper, […]