Internationale priser til Feddet Strand Resort

Feddet Strand Resort – En af Europas bedste campingpladser. I midten af januar var CEO Feddet Strand Resort, Kasper Kristensen, Marketingchef Henrik Taaning, og ejer Ivan Reedtz-Thott inviteret til ADAC galla i Stuttgart. Her blev Feddet Strand Resort kåret til at være en af de allerbedste campingpladser i Europa af flere anerkendte organisationer. Feddet Strand Resort […]

Nyt naturplejeprojekt på Strandegård og Feddet

Ejer af Strandegård Ivan Reedtz-Thott  og virksomheden “Det Gamle Land” ved Peer Ravn har i snart 4 år arbejdet sammen om naturplejen på Strandegård og Feddet. I alt afgræsses og plejes over 500 ha enge, strandenge og skov på ejendommen med Galloway kvæg og Exmoor heste. Arbejdet med at genoprette, udvikle og forbedre naturen på […]

Naturprisen 2021 uddelt til Ivan Reedtz-Thott, Strandegård og Feddet.

15. JuniFondens Naturpris 2021 på 200.000 kr gives til godsejer Ivan Reedtz-Thott, Faxe, for en ambitiøs, målrettet og meget omfattende indsats for at genskabe en stor og dynamisk natur på Præstø Fed. På Strandegård og Feddet har ejer Ivan Reedtz-Thott igangsat en af Danmarks største private helårsgræsningsaktiviteter, der tilgodeser en lang række lysåbne naturtyper, der […]