Velkommen til Strandegård og Feddet

Bevaring af sommerfugle på Strandegård og Feddet

Butterfly Conservation Denmark og Strandegård Gods har med støttet af Den Danske Naturfond iværksat et langsigtet bevaringsprojekt på Strandegård og Feddet. I projektet arbejdes der for at sikre optimale forhold for sommerfuglene på et 500 hektar stort areal. Bevarelse af sårbare naturtyper og de sjældne og sårbare arter kræver nemlig god plads og store sammenhængende […]

Internationale priser til Feddet Strand Resort

Feddet Strand Resort – En af Europas bedste campingpladser. I midten af januar var CEO Feddet Strand Resort, Kasper Kristensen, Marketingchef Henrik Taaning, og ejer Ivan Reedtz-Thott inviteret til ADAC galla i Stuttgart. Her blev Feddet Strand Resort kåret til at være en af de allerbedste campingpladser i Europa af flere anerkendte organisationer. Feddet Strand Resort […]

Nyt naturplejeprojekt på Strandegård og Feddet

Ejer af Strandegård Ivan Reedtz-Thott  og virksomheden “Det Gamle Land” ved Peer Ravn har i snart 4 år arbejdet sammen om naturplejen på Strandegård og Feddet. I alt afgræsses og plejes over 500 ha enge, strandenge og skov på ejendommen med Galloway kvæg og Exmoor heste. Arbejdet med at genoprette, udvikle og forbedre naturen på […]

Naturprisen 2021 uddelt til Ivan Reedtz-Thott, Strandegård og Feddet.

15. JuniFondens Naturpris 2021 på 200.000 kr gives til godsejer Ivan Reedtz-Thott, Faxe, for en ambitiøs, målrettet og meget omfattende indsats for at genskabe en stor og dynamisk natur på Præstø Fed. På Strandegård og Feddet har ejer Ivan Reedtz-Thott igangsat en af Danmarks største private helårsgræsningsaktiviteter, der tilgodeser en lang række lysåbne naturtyper, der […]