Nyheder fra Strandegård og Feddet

Nyheder fra Strandegård, DK 4640 Faxe

Fældning af eg i Strandegård Dyrehave

Fældning af eg i Strandegård Dyrehave

Af sikkerhedshensyn har Strandegård Skovdistrikt fældet 10 gamle egetræer i Strandegård Dyrehave. Træerne, som stod i området omkring eller langs adgangsvejen til skoven, blev vurderet til, at udgøre personfare for skovens publikum og brugere. Som det ses af ovenstående billede var træerne i en meget dårlig forfatning. Træerne vurderes til at være 160- til 180 år gamle. 

I 1993 blev 14 ha. af Strandegård Dyrehave fredet, bla. området hvor nogle af egetræerne stod. Fredningens hovedformål er, at en del af Strandegård Dyrehave fremtræder som en offentlig tilgængelig løvtræsdyrehave med et større antal gamle ege- og bøgetræer og med åbne arealer. Fredningen har tillige til formål, at oldtidshøjene i fredningsområdet til stadighed fremtræder markant. Envidere står der i fredningen, at offentligheden har ret til gående færdsel og kortvarigt ophold i hele fredningsområdet, undtaget området omkring den sydlige gravhøj, der ligger uden for skoven. Netop fordi der tillades fri "fladefærdsel",  i en stor del af fredningsområdet, var det endnu mere relevant at fælde de farlige træer af hensyn til sikkerheden. Efter at træerne var fældet, kunne det konstateres, at de var i endnu dårligere stand end forventet, med store rådne kernepartier i stammerne. De sunde dele af enkelte stammer samt sunde grene er dog blevet skåret fra og solgt til skibs- og møllebyggere som “krumtræ”, en vigtig råvare for disse gamle håndværk.

Der er heldigvis mange sunde gamle ege tilbage i området, som forhåbentligt vil pryde skoven i mange år.

Skovgæster som holder af gamle træer vil kunne nyde et meget gammelt egetræ, som har fået lov at stå til forfald tæt ved boligen på skovens østside. Dette træ er hegnet forsvarligt ind så det ikke udgør nogen risiko for skovens gæster, såfremt det skulle vælte eller tabe grene.

Godkendt af Dyrenes Beskyttelse

Godkendt af Dyrenes Beskyttelse

Fåreavlen på Strandegård er ligesom vores opdræt af kødkvæg ikke blot økologisk, men er også blevet godkendt af Dyrenes Beskyttelse for 2017. Vi er derfor stolte over at vi må anvende mærket “ Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse” i forbindelse med salg af lammekød fra vores produktion. 

Fåreavlen blev startet op i 2016 som hjælp til kødkvægets naturpleje. Fåreavlen foregår hovedsageligt på Feddet, som er et ideelt område til ekstensivt husdyrhold. Halvøens store avlsgård, der ligger midt på halvøen, blev faktisk anlagt med henblik på fåreavl i 1800-tallet. 

Fårene indgår i vekselgræsning på de samme arealer, som køerne afgræsser. På den måde bliver naturplejen af arealerne endnu bedre, og dyrene presses ikke til at æde planter, som ikke opfylder deres behov. 

Fårebesætningen på Feddet består af 200 økologiske moderfår. Forskellen på disse økologiske får og de fleste andre besætninger er, at vores får kun er på stald meget kort tid. Fårene kommer tidligst på stald en måned, før de skal læmme. De læmmer fra midten af april til midten af maj. Derefter græsser de med deres lam på Feddets fredede arealer ud til Østersøen og Præstø Fjord. Her findes et meget varieret udbud af græs og planter. Fårene spiser sågar tang. 

Arealet, fårene har til rådighed, er på omkring 220 ha. omgivet af mange kilometer strandeng. Efter afvænning afgræsser lammene områdets økologiske frøgræsmarker. Vinterfodringen består af ad libitum fodring med wrap. Ved denne fodermetode ungås stressede dyr, der kæmper for at komme til fodertruget. Livet som får på Feddet er herligt og frit.

Fårebesætningen på Feddet passes i det daglige af Kim Samson. Kim har tæt på 30 års erfaring med får og lam og er desuden en af landets bedste, når det kommer til at styre fåreflokken med sine bordercollies.

 


Stacks Image pp56_n1508853_n9

Strandegård er igennem HedeDanmark blevet PEFC certificeret. PEFC certificering dokumentere at vi tager ansvar for klima og miljø i vores skovarbejde. PEFC certifikatnr: 90530 - 2010 - AE-FIN-FINAS.


Stacks Image pp56_n1508853_n15

2016
Grønne smilyer fra arbejdstilsynet til Strandegård Landbrug, Strandegård Skovbrug og Feddet Camping.


Stacks Image pp56_n1508853_n25

Bedriften har modtaget Økologisk Areal tilskud til at omlægge og drive bedriftens landbrugsarealer økologisk.


Stacks Image pp56_n1508853_n30

Strandegård har været dyrket økologisk siden 1999

Stacks Image pp56_n1508853_n22

Strandegårds produktion af okse- og lammekød er anbefalet af Dyrenes Beskyttelse.


Strandegård, St. Elmuevej 2, 4640 Faxe

STRANDEGÅRD, ST. ELMUEVEJ 2, FAXE, 4640, DANMARK+45 5672 5003 POST@STRANDEGAARD.DK

Strandegård har CVR: 59371215 og Økologi autorisation nr: 742122 og PEFC certifikatnr: 90530 - 2010 - AE-FIN-FINAS