Stormflod og højvande på Feddet

Stormflod og højvande på Feddet

Den historiske stormflod der ramte Sydsjælland den 4. januar oversvømmede store dele af Feddet. Vandet blev i Faxe Bugt målt til 1,7 meter over dagligt vande. Heldigvis var stormfloden lang fra så alvorlig som den der ramte Sydsjælland og øerne i 1872 hvor vandet steg til 2,7 meter over dagligt vande og Feddet dermed blev afskåret fra omverdenen med store skader til følge.

Her er uddrag af en beretning fra dengang ved historiker Arne Aasbjerg fra Fakse Ladeplads: I begyndelsen af november måned i 1872 havde det været kraftigt blæsevejr i en uges tid. Den 12. november havde vinden i de foregående dage sendt store mængder havvand fra Nordsøen ind gennem Skagerak og videre ned gennem de danske sunde og bælter. Sådan var det sket mange gange tidligere, men i dette efterår gjorde en række sammenfaldende omstændigheder, at situationen skulle fremkalde en af de værste oversvømmelseskatastrofer i Danmark i nyere tid.

I løbet af dagen den 12. november tiltog vinden i styrke samtidig med, at den drejede om i nordlig retning for til sidst at tiltage til orkan fra en nordøstlig og østlig retning. Hermed blev en meget stor del af det havvand, som i dagene forinden var blevet presset op i Østersøen og Den Botniske Bugt, i løbet af ganske få timer tvunget den modsatte vej. Ved den aktuelle vindretning kunne vandet ikke i løbet af den korte tid komme tilbage ad den vej, hvor det var kommet ind, hvorfor det i løbet af ganske få timer den 13. november med enorm kraft blev presset mod alle østvendte kyster i det danske østersøområde. Vandet steg hurtigt til en højde af 12 fod eller ca.3,5 meter over daglig vande, og da vejret samtidig var koldt og regnfuldt, udviklede situationen sig til en katastrofe - også på Fed.

I et samtidigt avisreferat berettes det bl.a., at Halvøen Fed under Stormfloden blev gjort til en Ø, men at den nu atter er blevet til en Halvø. Vandet var i løbet af natten trængt tværs over halvøen umiddelbart syd for Strandegård. Beretningen fortsætter: Halvøen var før fuld af Huller og smaa Forhøjninger, men nu er den aldeles jævn. Paa Fed ere 5 Huse, hvis Skorstene ere nedblæste og Vægge bortskyllede, ubeboelige i Vinter. I Smedien, der beboedes af flere Familier, ere flere Vægge borte og Smedeværkstedet aldeles ødelagt. 

Heldigvis var stormflod i år langt mindre alvorlig end stormfloden i 1872, hovedsageligt fordi det blev ved med at blæse fra nord sålænge det var højvande. På Feddet er der kun registreret få skader i forbindelse med stormflod - ingen af dem alvorlige.

Billedet er taget på Feddet midt på formiddagen den 4 januar, hvor vandstanden var betydeligt lavere end ved midnat, hvor stormfloden toppede.