Nyheder fra Strandegård og Feddet

Nyheder fra Strandegård, DK 4640 Faxe

Kom og pluk selv i Feddet økologiske blåbærplantage.

Kom og pluk selv i Feddet økologiske blåbærplantage.

Så starter selvpluk af Feddet's økologiske blåbær

Plantagen er åben:

Lørdag fra den 14 juli til og med lørdag 8 september fra kl. 14-17 og 

tirsdag fra den 17 juli til og med tirsdag den 11 september fra kl. 14-17

Blåbærrene på Feddet er af den storbuskede variant på op til 2 m. højde. Bærrene er derfor nemme at plukke både for børn og voksne. Priser selvpluk: 80,- kr/kg. Man kan købe en plasticspand til at plukke bær for 20 kr. Spanden indeholder ca. 4 kg. Man er naturligvis også velkommen til at medbringe egen spand / skål til bærrene. Plantagen ligger 10 min til fods fra campingpladsen. Man kan også køre i bil frem til plantagen, hvor der er gratis parkering. Der kan betales kontant eller med MobilePay. Plantagen ligger ved Feddet 12, 4640 Faxe - Følg skiltene fra campingpladsen. God fornøjelse!

Fældning af eg i Strandegård Dyrehave

Fældning af eg i Strandegård Dyrehave

Af sikkerhedshensyn har Strandegård Skovdistrikt fældet 10 gamle egetræer i Strandegård Dyrehave. Træerne, som stod i området omkring eller langs adgangsvejen til skoven, blev vurderet til, at udgøre personfare for skovens publikum og brugere. Som det ses af ovenstående billede var træerne i en meget dårlig forfatning. Træerne vurderes til at være 160- til 180 år gamle. 

I 1993 blev 14 ha. af Strandegård Dyrehave fredet, bla. området hvor nogle af egetræerne stod. Fredningens hovedformål er, at en del af Strandegård Dyrehave fremtræder som en offentlig tilgængelig løvtræsdyrehave med et større antal gamle ege- og bøgetræer og med åbne arealer. Fredningen har tillige til formål, at oldtidshøjene i fredningsområdet til stadighed fremtræder markant. Envidere står der i fredningen, at offentligheden har ret til gående færdsel og kortvarigt ophold i hele fredningsområdet, undtaget området omkring den sydlige gravhøj, der ligger uden for skoven. Netop fordi der tillades fri "fladefærdsel",  i en stor del af fredningsområdet, var det endnu mere relevant at fælde de farlige træer af hensyn til sikkerheden. Efter at træerne var fældet, kunne det konstateres, at de var i endnu dårligere stand end forventet, med store rådne kernepartier i stammerne. De sunde dele af enkelte stammer samt sunde grene er dog blevet skåret fra og solgt til skibs- og møllebyggere som “krumtræ”, en vigtig råvare for disse gamle håndværk.

Der er heldigvis mange sunde gamle ege tilbage i området, som forhåbentligt vil pryde skoven i mange år.

Skovgæster som holder af gamle træer vil kunne nyde et meget gammelt egetræ, som har fået lov at stå til forfald tæt ved boligen på skovens østside. Dette træ er hegnet forsvarligt ind så det ikke udgør nogen risiko for skovens gæster, såfremt det skulle vælte eller tabe grene.

Godkendt af Dyrenes Beskyttelse

Godkendt af Dyrenes Beskyttelse

Fåreavlen på Strandegård er ligesom vores opdræt af kødkvæg ikke blot økologisk, men er også blevet godkendt af Dyrenes Beskyttelse for 2017. Vi er derfor stolte over at vi må anvende mærket “ Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse” i forbindelse med salg af lammekød fra vores produktion. 

Fåreavlen blev startet op i 2016 som hjælp til kødkvægets naturpleje. Fåreavlen foregår hovedsageligt på Feddet, som er et ideelt område til ekstensivt husdyrhold. Halvøens store avlsgård, der ligger midt på halvøen, blev faktisk anlagt med henblik på fåreavl i 1800-tallet. 

Fårene indgår i vekselgræsning på de samme arealer, som køerne afgræsser. På den måde bliver naturplejen af arealerne endnu bedre, og dyrene presses ikke til at æde planter, som ikke opfylder deres behov. 

Fårebesætningen på Feddet består af 200 økologiske moderfår. Forskellen på disse økologiske får og de fleste andre besætninger er, at vores får kun er på stald meget kort tid. Fårene kommer tidligst på stald en måned, før de skal læmme. De læmmer fra midten af april til midten af maj. Derefter græsser de med deres lam på Feddets fredede arealer ud til Østersøen og Præstø Fjord. Her findes et meget varieret udbud af græs og planter. Fårene spiser sågar tang. 

Arealet, fårene har til rådighed, er på omkring 220 ha. omgivet af mange kilometer strandeng. Efter afvænning afgræsser lammene områdets økologiske frøgræsmarker. Vinterfodringen består af ad libitum fodring med wrap. Ved denne fodermetode ungås stressede dyr, der kæmper for at komme til fodertruget. Livet som får på Feddet er herligt og frit.

Fårebesætningen på Feddet passes i det daglige af Kim Samson. Kim har tæt på 30 års erfaring med får og lam og er desuden en af landets bedste, når det kommer til at styre fåreflokken med sine bordercollies.

 

Feddet Strand Camping og Feriepark blandt Europas bedste

Feddet Strand Camping og Feriepark blandt Europas bedste

Feddet Strand Camping og Feriepark har modtaget Superplatz fra den tyske camping bibel, ADAC Camping Guide. Det er den højeste udmærkelse, som en campingplads kan opnå i den anerkendte guide. 

Feddet, 13. januar 2017 – Feddet Strand Camping og Feriepark er blandt de bedste campingpladser i Europa. Den tyske campingguide ADAC Gamping Guide – der er campingbranchens svar på den gastronomiske Michelin Guide – har netop offentliggjort, at Feddet Strand Camping og Feriepark for fjerde år i træk modtager betegnelsen Superplatz. Anerkendelsen er i en særklasse, da kun fire campingpladser i Danmark har fået certificeringen.

- Vi er utrolig stolte over, at blive udnævnt til Superplatz fra ADAC Camping Guide. Det betyder, at vi er blandt de bedste campingdestinationer i Europa. Helt grundlæggende handler vores filosofi om at yde et godt værtskab. Feddet Strand Camping og Feriepark skal være indbydende og i top stand, folk skal føle sig velkommen og vi skal have aktiviteter til det traditionelle campingpublikum som holder ferie i campingvogn eller telt og dem som vil bo i en af vores luksuriøse campinghytter. Det er meget simpelt, men det kræver naturligvis sans for detaljen, siger Kasper Kristensten, lejrchef, og Ivan Reedtz-Thott, ejer af Feddet Strand Camping og Feriepark, samstemmigt.

Kriterierne for at modtage udmærkelsen Superplatz omhandler:

    •    De generelle forhold på campingpladsen

    •    Bade- og toiletfaciliteter

    •    De specifikke pladsenheder, herunder pladsens størrelse

    •    Mulighederne for at købe ind og gå på cafe

    •    Aktivitetstilbud i flere aldersklasser

    •    Bademulighederne

Det er kendetegnende for Feddet Strand Camping og Feriepark at have en konstant høj standard, som man kender fra verdens bedste hoteller. Endvidere tilbyder Feddet Strand Camping og Feriepark en lang række aktiviteter, der gør campingoplevelsen anderledes. Besøgende kan eksempelvis dyrke yoga i den luksuriøse indendørs pool eller slappe af i det opvarmede udendørsbassin, tage på udflugt på elektriske motorcykler, plukke økologiske bær, udfordre familien på junglebanen eller i adventuregolf. Endvidere arrangeres der rideture i de enestående og naturskønne omgivelser. Derudover kan der lejes havkajakker, som kan benyttes i Faxe Bugt. 

 

Stormflod og højvande på Feddet

Stormflod og højvande på Feddet

Den historiske stormflod der ramte Sydsjælland den 4. januar oversvømmede store dele af Feddet. Vandet blev i Faxe Bugt målt til 1,7 meter over dagligt vande. Heldigvis var stormfloden lang fra så alvorlig som den der ramte Sydsjælland og øerne i 1872 hvor vandet steg til 2,7 meter over dagligt vande og Feddet dermed blev afskåret fra omverdenen med store skader til følge.

Her er uddrag af en beretning fra dengang ved historiker Arne Aasbjerg fra Fakse Ladeplads: I begyndelsen af november måned i 1872 havde det været kraftigt blæsevejr i en uges tid. Den 12. november havde vinden i de foregående dage sendt store mængder havvand fra Nordsøen ind gennem Skagerak og videre ned gennem de danske sunde og bælter. Sådan var det sket mange gange tidligere, men i dette efterår gjorde en række sammenfaldende omstændigheder, at situationen skulle fremkalde en af de værste oversvømmelseskatastrofer i Danmark i nyere tid.

I løbet af dagen den 12. november tiltog vinden i styrke samtidig med, at den drejede om i nordlig retning for til sidst at tiltage til orkan fra en nordøstlig og østlig retning. Hermed blev en meget stor del af det havvand, som i dagene forinden var blevet presset op i Østersøen og Den Botniske Bugt, i løbet af ganske få timer tvunget den modsatte vej. Ved den aktuelle vindretning kunne vandet ikke i løbet af den korte tid komme tilbage ad den vej, hvor det var kommet ind, hvorfor det i løbet af ganske få timer den 13. november med enorm kraft blev presset mod alle østvendte kyster i det danske østersøområde. Vandet steg hurtigt til en højde af 12 fod eller ca.3,5 meter over daglig vande, og da vejret samtidig var koldt og regnfuldt, udviklede situationen sig til en katastrofe - også på Fed.

I et samtidigt avisreferat berettes det bl.a., at Halvøen Fed under Stormfloden blev gjort til en Ø, men at den nu atter er blevet til en Halvø. Vandet var i løbet af natten trængt tværs over halvøen umiddelbart syd for Strandegård. Beretningen fortsætter: Halvøen var før fuld af Huller og smaa Forhøjninger, men nu er den aldeles jævn. Paa Fed ere 5 Huse, hvis Skorstene ere nedblæste og Vægge bortskyllede, ubeboelige i Vinter. I Smedien, der beboedes af flere Familier, ere flere Vægge borte og Smedeværkstedet aldeles ødelagt. 

Heldigvis var stormflod i år langt mindre alvorlig end stormfloden i 1872, hovedsageligt fordi det blev ved med at blæse fra nord sålænge det var højvande. På Feddet er der kun registreret få skader i forbindelse med stormflod - ingen af dem alvorlige.

Billedet er taget på Feddet midt på formiddagen den 4 januar, hvor vandstanden var betydeligt lavere end ved midnat, hvor stormfloden toppede.

 

 

 


Stacks Image pp56_n1508853_n9

Strandegård er igennem HedeDanmark blevet PEFC certificeret. PEFC certificering dokumentere at vi tager ansvar for klima og miljø i vores skovarbejde. PEFC certifikatnr: 90530 - 2010 - AE-FIN-FINAS.


Stacks Image pp56_n1508853_n15

2016
Grønne smilyer fra arbejdstilsynet til Strandegård Landbrug, Strandegård Skovbrug og Feddet Camping.


Stacks Image pp56_n1508853_n25

Bedriften har modtaget Økologisk Areal tilskud til at omlægge og drive bedriftens landbrugsarealer økologisk.


Stacks Image pp56_n1508853_n30

Strandegård har været dyrket økologisk siden 1999

Stacks Image pp56_n1508853_n22

Strandegårds produktion af okse- og lammekød er anbefalet af Dyrenes Beskyttelse.


Strandegård, St. Elmuevej 2, 4640 Faxe

STRANDEGÅRD, ST. ELMUEVEJ 2, FAXE, 4640, DANMARK+45 5672 5003 POST@STRANDEGAARD.DK

Strandegård har CVR: 59371215 og Økologi autorisation nr: 742122 og PEFC certifikatnr: 90530 - 2010 - AE-FIN-FINAS